Ring İplik Eğirme Makinesinin Elastan İçerikli Özlü (Kor) İplik Üretmek Üzere Modifikasyonu

« Sayıya Dön  
Yıl :2013 (Cilt: 20)
Sayı :89
Yazarlar :Deniz VURUŞKAN, Osman BABAARSLAN, İlhami İLHAN
DOI:10.7216/130075992013208901
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Kaynaklar:1. Yeşilkütük, N., (2000), Ring İplik Makinelerinde Sargılı İpliklerin (Core Yarn) Eğrilmesinde Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, (73s).

2. Babaarslan, O., (2001), Method of Producing a Polyester/Viscose Core-Spun Yarn Containing Spandex Using a Modified Ring Spinning Frame, Textile Research Journal, 71(4):367-371. http://dx.doi.org/10.1177/004051750107100415

3. http://www.textileworld.com/Articles/2000/February/Knitting_Apparel/Stretching_For_Success.html (2012)

4. Örtlek, H. G., Babaarslan, O., (2002), Elastan İçerikli Kombine İplik Üretimi ve Bu İpliklerin Kullanımında Karşılaşılan Problemler, Tekstil &Teknik Dergisi, 212:114-138.

5. Vuruşkan, D., (2010), Elastan çerikli plik Üretmek Üzere Modifiye Edilen Ring Makinasnda Üretim Deikenlerinin Optimizasyonu ve plik Kalitesi Üzerindeki Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana,(235 s).

6. Babaarslan, O., İlhan, ., Vuruşkan, D., (2009), Fantezi (Corespun ve antuklu) İplik Üretimi için Konvansiyonel Ring İplik Eğirme Makinasının Modernizasyonu, Proje No: 107M134, TÜBİTAK Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Adana, (81 s).

7. İlhan, ., (2010), Ring İplik Makinesi için Elektronik Kontrollü Şantuk Sisteminin Geliştirilmesi ve Şantuklu İplik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (319 s).
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012