Ev Tipi Yıkama ve Kurutma İşlemlerinin Denim Görünümlü Örme Kumaşların Kalınlık ve Hava Geçirgenlik Özelliklerine Etkisi

« Sayıya Dön  
Yıl :2016 (Cilt:23)
Sayı :104
Yazarlar :Deniz Mutlu ALA, Gamze Gülşen BAKICI
DOI: 10.7216/1300759920162310403
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Kaynaklar:1. Mezarciöz, S., (2010), Farkli Üretim Teknikleriyle Eğrilmiş İpliklerden Örülen Kumaşlarin Belirli Özelliklerinin İncelenmesi ve İstatistiksel Modellenmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı-Doktora Tezi, Adana 2. Değirmenci, Z., (2013), İndigo Boyalı Pamuk Ipliğinden Örme Denim Kumaş Özelliklerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim DalıDoktora Tezi, Adana 3. Değirmenci, Z., Çelik, N., (2013), Örme Denim Kumaşların Tercih Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(2),16-26 4. Gokerneshan, N., Kumar, M.K., Devan, P., Dinesh, K., Kumar, A.P., Saranya, G., Subhash, K., (2010), Denim-Like Effect In Knitted Fabrics, The Indian Textile Journal, 120(5), p42 5. Shin, J.C., (2004), Knitted Fabric For Producing Indigo-Dyed Cotton Denim Jeans, United States Patent, n:0172982 6. Can, Y., Akaydin, M., (2012), Yıkama İşleminin Pamuklu Bezayağı Kumaşların Boncuklanma Özelliğine Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(4), 170-173 7. Tokat, A.İ., Kayfeci, M., Çetinkaya, K., (2013), Askı Tipi Çamaşır Kurutma Makinesi Tasarımı, Prototipi ve Test Edilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10(3), 7-13 8. Anand, S.C., Brown, K.S.M., Higgins, L.G., Holmes, D.A., Hall, M.E., Conrad, D., (2002), Effect of Laundering on the Dimesional Stability and Distortion of Knitted Fabrics, Autex Research Journal, 2(2), 85-100 9. Mikucioniene, D., Laureckiene, G., (2009), The Influence of Drying Conditions on Dimesional Stability of Cotton Weft Knitted Fabrics, Materials Science, 15(1), 64-68 10. Kotb, N.A., (2012), Changes in Knitted Cotton/Polyester Fabric Characteristics Due to Domestic Laundering, Journal of American Science, 8(5), 677-682 11. Kan, C.W., Yuen, C.W.M., (2009), Evaluation of the Performance of Stretch Denim Fabric Under the Effect of Repeated Home Launderin Processes, International Journal of Fashion Design, 2(23), 71-79 https://doi.org/10.1080/17543260903302329 12. Shurkian, O., Amirbayat, J., GONG, R.H., (2002), Effects of Repeated Laundering and Crease-Resistant Treatment on Fabric Properties, Journal of Textile Engineering, 48(1), 1-4 https://doi.org/10.4188/jte.48.1 13. Arslan, B., (2006), Ev Tipi Yıkamanın Çeşitli İplik ve Örgü Tipinden Mamul Viskon Kumaşlar Üzerindeki Etkileri, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı-Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 14. Marmarali, A., Özdil, N., Kretzschmar, S.D., Oğlakçioğlu, N.D., (2006), Giysilerde Isıl Konforu Etkileyen Parametreler, Tekstil ve Konfeksiyon, 4/2006, 241-246 15. Mavruz, S., Oğulata, R.T., (2009), Pamuklu Örme Kumaşlarda Hava Geçirgenliğinin İncelenmesi ve İstatistiksel Olarak Tahminlenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, 1/2009, 29-38 16. TS EN 14971, (2006). Tekstil- Örülmüş kumaşlar- Birim uzunluk ve birim alan başına örgü ilmeği sayısının tayini. 17. TS 251, (2008). Dokunmuş kumaşlar - Birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini. 18. TS 7128 EN ISO 5084, (1998). Tekstil-Tekstil ve tekstil mamullerinin kalınlık tayini. 19. TS 391 EN ISO 9237, (1999). Tekstil -Kumaşlarda hava geçirgenliğinin tayini.
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012